Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

OBILJEŽAVANJE 5. MAJA EVROPSKOG DANA SAMOSTALNOG ŽIVLJENJA

Obilježavanje Evropskog dana samostalnog življenja inicirala je Evropska mreža za samostalni život zajedno sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, organizujući različite manifestacije i događaje s ciljem da promovišu samostalni život i njegove principe, ukažu na važnost servisa podrške, pristupačno okruženje, deinstitucionalizaciju i mogućnost samostalnog donošenja odluka osoba sa invaliditetom.

Naši korisnici koji su prethodno učestvovali Programu obuke za samostalno stanovanje uz podršku, uzeli učešća na ovoj manifestaciji.