Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Posjeta Predsjednika Vlade Crne Gore g - dina Mila Đukanović JU Zavodu " Komanski most " - Podgorica

PredsjednikPredsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i šefica kancelarije UNICEF - a u Crnoj Gori Nola Skiner posjetili su u ponedeljak 20. decembra 2010. godine Javnu ustanovu Zavod " Komanski most " - Podgorica. Obilazak Zavoda je sastavni dio tromjesečne kampanje " Govorimo o mogućnostima ", koju su sprovele Vlada Crne Gore, UNICEF, Delegacija EU u Crnoj Gori, UN sistem, OEBS, Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i brojni drugi partneri.

Prilikom posjete Predsjednik Vlade Milo Đukanović je istakao da je već danas stanje u Zavodu " Komanski most " drugačije. Poboljšani su uslovi, mnogo je zdravi ambijent u kome se iskazuje kreativnost i sposobnost djece. Jednako tako, i društvo otklanja predrasude i ubrzano izgrađuje svijest da odgovara potrebama djece sa smetnjama u razvoju i njihovoj boljoj i bržoj integraciji u društvo. Tokom posjete ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i direktor Zavoda Vaselj Dušaj upoznali su Predsjednika Vlade sa aktivnostima koje se sprovode u Zavodu u cilju poboljšavanja uslova za boravak štićenika, njihovog osposobljavnja, zdravstvenog zbrinjavanja i radno - okupacionog angažovanja.

ZAHVALNICA POVODOM DONACIJE D.O.O. ''ŠAFRAN''-BAR

D.O.O ''Šafran''iz Bara doniralo je korisnike naše ustanove sa 93 para obuće, 50 komada pantalona, 48 prsluka i 160 pari čarapa. Pomenuta donacija uručena nam je 17.12.tekuće godine. Direktor zavoda Vaselj Dušaj , zaposleni kao i korisnici izražavaju veliku zahvalnost na donaciji koja je vrlo značajna i koju iskreno cijenimo kao znak dobre volje i solidarnosti sa onima kojima treba pomoći.  Ovaj gest je humanost na djelu, koji može poslužiti i drugima kao primjer pažnje  za ovu populaciju.

 

ZAHVALNICA POVODOM DONACIJE CKB-a

slike_1

          Dana 30.11.2010.godine predstavnici Crnogorske komercijalne banke posjetili su JU Zavod ''Komanski most'' pri čemu je izvršna direktorica CKB-a Dragana Garić ispred pomenute banke uručila novčanu donaciju od 2.000,00 eura, kao jednu od aktivnosti pružanja podrške zdravstvene zaštite koju je banka realizovala tokom mjeseca štednje.

         Ovom prilikom želimo da izrazimo zahvalnost jer će njihova donacija pomoći da život naših korisnika bude ljepši i kvalitetniji.

 

ZAHVALNICA POVODOM DONACIJA

      Povodom dana obilježavanja 34.godine postojanja JU Zavod ''Komanski most'', Predsjednica Internacionalnog kluba žena (IWCM) g-đa Corina Žugić sa članicama kluba, g-đom Sabinom Turčinović, g-đom Julijanom Medelkovska, g-đom Zoricom Mišković-Pavićević i g-đom Liz Kreitlow, posjetile su Zavod i tom prilikom uručile poklone za dječji paviljon.

      Inicijativom Internacionalnog kluba žena Crne Gore kompanija Enci Menci iz Delta City-a je donirala kao poklon djeci dva dječja tobogana i dječji bazen.Takođe veliki doprinos u donacijama Zavodu do sada su dale firme Delta Sport, Delta Generali, Costa Coffe Caffe i Habitat, takođe na inicijativu Inernacionalnog kluba žena Crne Gore.

      Ovom prilikom želimo da im se zahvalimo jer svojim donacijama njeguju ljudski kodeks i vrijednosti čovjekoljublja čime se ova djeca povlače sa margine društvenog života što jeste jedna od aktivnosti zavoda – mijenjanje ovakvog stava.

      Osim što se donacijama popravilo materijalno stanje ustanove , donacije su učinjele još jednu veliku stvar-izmamile su osmjeh na licima mališana.

 

Dan JU Zavod “Komanski most” 12. novembar

 

Ministar Ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović danas je povodom Dana JU Zavod “Komanski most” posjetio ovu ustanovu.

Ministar Numanović je ovom prilikom svečano otvorio rekonstruisani Paviljon “A”, u okviru ovog Zavoda.

JU Zavod »Komanski most«, je počeo sa radom 12. 11. 1976. godine, kao ustanova za umjereno, teže i teško psihički zaostalu djecu i omladinu.

Vremenom je Zavod prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju zbog mentalnih teškoća ili drugih smetnji povezanih sa mentalnom ometenošću.

Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod »Komanski most«, je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću (umjerene, teže i teške mentalne zaostalosti).

Dan Zavoda je 12. novembar koji se obilježava svake godine, a predstavlja dan početka rada Zavoda.

Za smještaj odraslih korisnika muškog pola (64), prema stepenu njihove preostale sposobnosti i starosnoj dobi, rekonstruisan je Paviljon „A“. Rekonstrukcija je trajala od 3. avgusta do 18. Oktobra 2010. Godine, i za nju su utrošena sredstva u iznosu od 250.000,00 eura. Sadržaji Paviljona „A“ su u potpunosti prilagođeni potrebama korisnika. Ovakvim uslovima biće u velikoj mjeri poboljšan kvalitet života ovih korisnika.

Opširnije...