slajd01.jpg
slajd04.jpg
slajd02.jpg
slajd03.jpg
previous arrow
next arrow

PONOVNI SUSRET SA SVOJIM SESTRAMA

 

U okviru Srodničkih susreta koji su održani u Zavodu,,Male Pčelice” u Kragujevcu, 09.09.2016.godine, naši korisnici Dragan i Slavk oponovo su se susreli sa svojim sestrama koje su korisnice toga zavoda. Ovo je već treći susret koji se održava u kontinuitetu.Susret je bio dirljiv i razmijenjeni su pokloni među braćom i sestrama.Inače susreti su bil iznačajno posjećeni od strane roditelja i staratelja korisnika Zavoda.

Susreti su bili veoma korisni i razmijenjena su iskustva u radu sa osobama sa intrelektualnim smetnjama. Dragan i Slavko su obećali svojim sestrama, prilikom oproštaja da će se ponovo vidjeti, a što će im svakako biti omogućeno od strane našeg zavoda, da se kontakti ne bi prekinuli.