slajd01.jpg
slajd04.jpg
slajd02.jpg
slajd03.jpg
previous arrow
next arrow

Ismet konačno sa majkom

Dugo je Ismet tražio i sanjao svoju majku. Nijesam je nikada vidio, stalno je ponavljao želeći da je zagrli i osjeti toplinu majčinog zagrljaja. Upornim zalaganjem Centra za socijalni rad za opštinu Pljevlja, saznalo se da majka živi u Prijepolju. Ismet je otputovao 06.04.2017. godine u Prijepolje, sa našim stručnim radnikom Snežanom Ječmanicom, gdje im se pridružio i Ermin Nuhanović stručni radnik Centra za socijalni rad za opštinu Pljevlja, inače njegov staraoc. Susret sa majkom je bio vrlo dirljiv, pun emocija i suza. Ismet je konačno odahnuo, ostvario mu se san, našao je svoju majku. Kontakt se među nama više nikada neće prekinuti, vjerujem da ću je češće posjećivati, od sada sam puno jači, majka mi je velika podrška – Ismetove su riječi.