slajd01.jpg
slajd04.jpg
slajd02.jpg
slajd03.jpg
previous arrow
next arrow

Institucionalna transformacija JU Zavod “Komanski most” Razvoj usluge stanovanje uz podršku

Stručno usavršavanje zaposlenih u JU Zavod “Komanski most”

U periodu od 12. do 18. januara 2021. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu organizovane su obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most” na teme pripreme života korisnika za samostalan život u otvorenoj zajednici, kao i pristupi u radu u okviru nove usluge. Za potrebe ovih obuka angažovana je Humanitarna organizacija “Dečje srce” iz Beograda koja posjeduje bogato iskustvo u neposrednom radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom i smetnjama iz autističnog spektra. Takođe, akteri su procesa transformacije srodnih ustanova na prostoru Srbije.

U cilju poštovanja svih mjera, te sprečavanja širenja infekcije, obuke su održane u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Menadžment ustanove postigao je dogovor sa Zavodom koji nam je ustupio svoje prostorije na korišćenje, a sve u cilju sprečavanja ulaska trećih lica u ustanovu, te zaštite života i zdravlja korisnika.

Obuka Priprema lica sa smetnjama u razvoju za samostalan život u otvorenoj zajednici“ organizovana je za stručne radnike i stručne saradnike zaposlene u Zavodu. Obuci je prisustvovala i ekspert-supervizor angažovana na projektu. Kriterijumi za izbor učesnika podrazumijevali su iskustvo u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom, iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite, iskustvo u radu sa roditeljima lica sa intelektualnim invaliditetom. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom u toku pripremne faze, praćenje i ocjena procesa pripreme i upotreba predviđenog materijala.

      Teme treninga:

  • Tehnike komunikacije sa licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Procjena funkcionalnosti licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Izrada individualnih planova za rad sa licima sa intelektualnim invaliditetom, definisanje kriterijuma za formiranje grupa,
  • Planiranje, saradnja i timski rad tokom implementacije aktivnosti,
  • Izrada i planiranje ritma dana,

Obuka Rad sa licima sa invaliditetom u otvorenoj zajednici“ organizovana je za saradnike zaposlene u Zavodu, medicinsko osoblje, fizioterapeute i njegovateljice. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom u otvorenoj zajednici, nakon izmještanja iz Zavoda.

      Teme obuke:

  • Komunikacija sa licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Saradnja i timski rad tokom implementacije aktivnosti,

Aktivnosti su sprovedene u sklopu projekta „Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“. Pomenuti projekat sprovodi se u skladu sa novim Planom transformacije koji je donešen za naredni četvorogodišnji period. Sprovođenjem ovih aktivnosti doprinosi se procesima transformacije, deinstitucionalizacije i decentralizacije rezidencijalnih ustanova u Crnoj Gori. Cilj projekta jeste nastavak procesa transformacije Zavoda putem deinstitucionalizacije korisnika, jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku. Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru grant šeme: “Podrška pružanju socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”.