Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, održali sastanak sa predstavnicuma JU Zavod „Komanski most“

050318 1853 Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja genaralni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija i samostalna savjetnioca Vesna Cimbaljević, predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, direktor Drago Spaić i samostalna savjetnica, Violeta Mrkić održali su sastanak sa predstavnicuma JU Zavod „Komanski most“, dana 05. marta 2018. godine.

JU Zavod „Komanski most“ je ustanova socijalne zaštite gdje trenutno boravi 114 korisnika iz svih krajeva Crne Gore i zemalja okruženja. Prateći preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i izvještaja CTP komisije Savjeta Evrope preduzimaju se aktivnosti da se u ustanovama kao što je Komanski most smještaju korisnici za čiji smještaj su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji ovih preporuka i nastavku procesa deinstitucionalizacije korisnika iz ustanova.

S tim u vezi dogovoreni su dalji koraci i donijeti sljedeći zaključci koji se odnose na: realizaciju aktivnosti predviđenih Planom transformacije JU Zavod „Komanski most“; inteziviranje inicijativa za preispitivanje poslovne sposobnosti korisnika smještenih ustanovi; neophodnosti razvijanja usluge stanovanja uz podršku; neophodnosti realizacije obuke namijenjene stručnim radnicima u JU Zavod „Komanski most“ u cilju pripreme korisnika za korišćenje usluge stanovanje uz podršku; neophodnosti revidiranja individualnih planova rada sa korisnicima po potrebi; neophodnosti održavanja sastanaka sa stručnim radnicima centra za socijalni rad najmanje jednom mjesečno i uspostavljanju licenciranja pružaoca usluga.