PONOVNI SUSRET SA SVOJIM SESTRAMA

U okviru Srodničkih susreta koji su i ove godine održani u Zavodu,,Male Pčelice” u Kragujevcu, 13.09.2019.godine, naši korisnici Dragan i Slavko ponovo su se sreli sa svojim sestrama koje su korisnice toga zavoda. To je za njih bila posebna radost. Susret između braće i sestara bio je dirljiv, praćen dugim zagrljajima. Prilikom oproštaja Dragan i Slavko su obećali svojim sestrama da će se ponovo vidjeti , a što će im svakako biti omogućeno od strane našeg zavoda, da se kontakti ne bi prekinuli. U pratnji korisnika bio je stručni radnik-defektolog iz naše ustanove.