Ambulantno vozilo od danas upotpunjuje vozni park naše ustanove

Obnova voznog parka JU Zavod,,Komanski Most” u vrijednosti od 32.427.00e , dokaz je da su nam zdravlje i kvalitet života naših korisnika na prvom mjestu. Naime, vlastitim sredstvima zavod je nabavio ambulantno vozilo za potrebe prevoza nepokretnih i polupokretnih korisnika, do Kliničkog centra i Doma zdravlja. Ovo vozilo je izuzetno značajno za transport kako hitnih slučajeva tako i za sve specijalističke preglede korisnika i dijagnostiku koja se ne može obaviti u zavodu, što je još jedan u nizu projekata koji su realizovani u ovoj godini u našoj ustanovi, a čime će se značajno unaprijediti zdravstvena zaštita korisnika Zavoda ,,Komanski Most”. Riječ je o vozilu marke Citroen koje je opremljeno svom potrebnom opremom za pružanje hitne pomoći, a sve s ciljem što veće sigurnosti naših korisnika. Riječ je isključivo o namjenskom vozilu koje omogućava, i prostorno i opremom, da se tokom prevoza korisniku pruži sva neophodna medicinska pomoć.