Aktivnosti na realizaciji Individualnih planova rada korisnika na planu socijalizacije – Upoznavanje uže i šire okoline