Obuka po akreditovanom programu “Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova”

Obuka po akreditovanom programu “Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova”, održana je u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Obuci je prisustvovalo šest stručnih radnika i dva stručna saradnika iz naše ustanove. Cilj obuke bio je da se unaprijede kompetencije stručnih radnika i stručnih saradnika, koje se odnose na komunikaciju i rešavanje konflikata koje prožimaju stručni rad prilikom pružanja svih usluga socijalne zaštite. Autor i realizator Programa obuke bio je Vladan Jovanović, dipl. pravnik i specijalista porodične medijacije; regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne i dječje zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, ljudskih i manjinsnkih prava i medijacije; predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Departmanu za socijalni rad u Beogradu.