Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

KORISNICI BILI GOSTI KINESKOG RESTORANA ,,PANDA" U PODGORICI

Gospođa, Željka Skrobanović Popović, vlasnica kineskog restorana ,,Panda" u Podgorici, upriličila je 19.04.2016.god. za sedam naših korisnika ručak u svom restoranu. Ovom prilikom, osoblje restorana, kao i vlasnica su se družili sa našim korisnicima u izuzetno ugodnoj atmosferi, uz dobro pripremljena jela. Ovaj humani gest može poslužiti i drugima kako se društveno-odgovorno posluje.

VI CIKLUS EDUKACIJA O PROMOCIJI ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I MEHANIZMIMA ZAŠTITE

U hotelu ,,Maestral", Pržno, od 27.04.-28.04.2016.god., održana je prva radionica VI ciklusa: ,,Zabrana diskriminacije – komparativna analiza crnogorskog i evropskog pravnog okvira". Skup je otvorio dr Suad Numanović, Ministar za ljudska i manjinska prava, Dan Redfor, zamjenik šefice Misije OSCE, i generalni direktor direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu, Goran Kuševija. Prvog dana obrađena je tema: Tipični slučajevi diskriminacije u pojedinim segmentima društvenog života i slučajevi diskriminacije izvršeni protiv pojedinih kategorija lica, predavač je bio Siniša Bjeković, Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Drugog radioničarskog dana, teme su bile: Slučajevi diskriminacije pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i Oblici diskriminatornog postupanja i grupe građana posebno izložene diskriminaciji. Radionicama je prisustvovala socijalna radnica zavoda, Mitrović Branka.

STUDENTI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA POSJETILI ZAVOD

fpn 042016Studenti treće godine fakulteta političkih nauka, smjer socijalni rad, iz Podgorice, sa profesorom Čedom Veljićem, posjetili su zavod 20.04.2016.god.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj, pozdravio je studente i poželio im dobrodošlicu. Stručni radnici zavoda detaljno su upoznali studente sa radom ustanove. Nakon obilaska smještajnih kapaciteta zavoda, studenti su izrazili zadovoljstvo postignutim standardom. Po njihovim riječima, ovo je bila vrlo značajna posjeta, koja će im mnogo značiti kako u daljem školovanju, tako i u profesionalnom radu po završetku studija.

DONACIJA GENERALI MONTENEGRO OSIGURANJA ZAVODU

donacija generali 180416Osiguravajuća kuća, Generali osiguranje Montenegro, donirala je i dopremila 18.04.2016.god., zavodu veću količinu sredstava za higijenu. Kao uspješna i društveno-odgovorna kuća, značajnu pažnju i posvećenost poklanja humanitarnim misijama, što je davno usvojen princip ove kuće, koji je prepoznat i koji traje.

Direktor zavoda Vaselj Dušaj, zahvalio se na donaciji, kao i na pokazanom osjećaju i brizi za populaciju korisnika, što zaslužuje posebno poštovanje.

Ova donacija će doprinjeti značajnoj uštedi u budžetu zavoda, dobili smo kvalitetna sredstva za higijenu, jer mi u zavodu posebnu pažnju poklanjamo higijeni i izdvajamo značajna sredstva za njihovu nabavku, dodao je Dušaj.

POČELA OBUKA ZAPOSLENIH ZA RAD NA RAČUNARIMA

obuka 18042016Obuka se realizuje u sklopu Projekta: Socijalni karton-informacioni sistem socijalne zaštite, Faza II, a obuku organizuje UNDP, preko Uprave za kadrove. Obuka se organizuje za 24 zaposlena, u tri grupe. Prema programu Uprave za kadrove obuka traje 12 radnih dana, po dva dva časa dnevno. Prva grupa od devet polaznika uspješno je završila obuku, zaposleni su dobili sertifikate o završenoj obuci. Druga grupa počinje sa obukom danas, 18.04.2016.god., a treća grupa je planirana odmah po završetku obuke druge grupe.