Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

VRIJEDNA NOVČANA DONACIJA FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE ZA POTREBE KORISNIKA ZAVODA

U organizaciji Fudbalskog saveza Crne Gore, 25.05.2016.godine, odigrana je revijalna utakmica, na Gradskom stadionu u Podgorici, između A i B selekcije. Utakmica je imala humanitarni karakter, a sav prihod namijenjen je za podrebe korisnika našeg Zavoda i Dječijeg doma u Bijeloj. Akteri utakmice bili su naši najbolji fudbaleri, a bila je to I prilika da se sagledaju I mlade snage, koje će u najskorije vrijeme biti okosnica naše reprezentacije.

Jednom riječju, bio je to praznik fudbala u našem gradu.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj, najsrdačnije se zahvaljuje Fudbalskom savezu Crne Gore na donaciji od 5000€, a posebnu zahvalnost izražava predsjedniku gospodinu Dejanu Savićeviću, koji je ličnim angažovanjem doprinio da ovaj fudbalski spektakl uspije. Valja I prenijeti poruku naših korisnika da su svim srcem uz našu reprezentaciju.

ADVOKAT ZA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM, JOHN L. WODATCH POSJETIO ZAVOD

Centar za antidiskriminaciju ,,Ekvista" i Ambasada SAD-a u Podgorici, od 16.05. - 20.05.2016.godine, sproveli su Spiker program pod nazivom Bez sažaljenja: Američki pokret za građanska prava osoba sa invaliditetom. Cilj programa bio je informisanje javnosti o pravima osoba sa invaliditetom. Tim povodom njihov gost bio je g-din John L. Wodatch, advokat specijalizovan za prava osoba sa invaliditetom, posebno za Zakon o Amerikancima sa invaliditetom, Akt o rehabilitaciji, kao i za Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

U okviru posjete Crnoj Gori, g-din John L. Wodatch, posjetio je Zavod 19.05.2016.godine. Njega je sa zadovoljstvom primio direktor Zavoda Vaselj Dušaj. U razgovoru sa direktorom Zavoda, g-din John L. Wodatch iskazao je interesovanje o uslovima života i rada korisnika, kapacitetima ustanove, odnosom prema korisnicima, kadrovskoj osposobljenosti zaposlenih , sa posebnim akcentom na poštovanje prava korisnika. Direktor Zavoda Vaselj Dušaj, u prijatnoj atmosferi, iscrpno je informisao g-dina Johna L. Wodatcha o aktuelnostima iz rada ustanove, pristupu u rješavanju problema , investicijama i projekcijama u razvoju ustanove. Direktor je informisao g-dina Johna L. Wodatcha i o rezultatima koji su postignuti u ustanovi, a posebno je istakao da su preporuke CPT-a, Ombudsmana i Monitoring tima nevladinih organizacija na čelu sa NVO Akcija za ljudska prava, ispunjene u maksimalno mogućoj mjeri.

U pratnji direktora Zavoda g-din John L. Wodatch je obišao smještajne i radne kapacitete Zavoda, nakon čega je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima i dao podršku planiranim razvojnim projekcijama Zavoda.

VI CIKLUS EDUKACIJA O PROMOCIJI ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I MEHANIZMIMA ZAŠTITE

U hotelu ,,Maestral", Pržno, od 27.04.-28.04.2016.god., održana je prva radionica VI ciklusa: ,,Zabrana diskriminacije – komparativna analiza crnogorskog i evropskog pravnog okvira". Skup je otvorio dr Suad Numanović, Ministar za ljudska i manjinska prava, Dan Redfor, zamjenik šefice Misije OSCE, i generalni direktor direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu, Goran Kuševija. Prvog dana obrađena je tema: Tipični slučajevi diskriminacije u pojedinim segmentima društvenog života i slučajevi diskriminacije izvršeni protiv pojedinih kategorija lica, predavač je bio Siniša Bjeković, Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Drugog radioničarskog dana, teme su bile: Slučajevi diskriminacije pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i Oblici diskriminatornog postupanja i grupe građana posebno izložene diskriminaciji. Radionicama je prisustvovala socijalna radnica zavoda, Mitrović Branka.

STUDENTI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA POSJETILI ZAVOD

fpn 042016Studenti treće godine fakulteta političkih nauka, smjer socijalni rad, iz Podgorice, sa profesorom Čedom Veljićem, posjetili su zavod 20.04.2016.god.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj, pozdravio je studente i poželio im dobrodošlicu. Stručni radnici zavoda detaljno su upoznali studente sa radom ustanove. Nakon obilaska smještajnih kapaciteta zavoda, studenti su izrazili zadovoljstvo postignutim standardom. Po njihovim riječima, ovo je bila vrlo značajna posjeta, koja će im mnogo značiti kako u daljem školovanju, tako i u profesionalnom radu po završetku studija.

KORISNICI BILI GOSTI KINESKOG RESTORANA ,,PANDA" U PODGORICI

Gospođa, Željka Skrobanović Popović, vlasnica kineskog restorana ,,Panda" u Podgorici, upriličila je 19.04.2016.god. za sedam naših korisnika ručak u svom restoranu. Ovom prilikom, osoblje restorana, kao i vlasnica su se družili sa našim korisnicima u izuzetno ugodnoj atmosferi, uz dobro pripremljena jela. Ovaj humani gest može poslužiti i drugima kako se društveno-odgovorno posluje.