Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

PONOVO SA SVOJIM PORODICAMA

 

U okviru rada na realizaciji aktivnosti iz Individualnih planova zaštite u dijelu pripadnosti porodici, 4 naša korisnika su u četvrtak 11.12.2014 godine, u pratnji vaspitača, socijalnog radnika i medicinske sestre, obišli svoje porodice. To je već nekoliko godina kontinuirana aktivnost i obaveza ustanove na jačanju veza naših korisnika sa svojim porodicama, posebno tamo gdje je interesovanje porodica za svoje najbliže gotovo bilo i prestalo. Naš je cilj da takve porodice motivišemo da posjećuju svoje najbliže, da ih ne prepuste zaboravu.

Korak po korak, takvo se stanje mijenja i ide na bolje.  
Nestao je hladan odnos porodice prema Nemanji i Mirku, sada su oni jači i snažniji. To je potvrdila i ova posjeta u kojoj je bilo zagrljaja i suza. Data su obećanja da će doći u Zavod i da će biti uz njih.

Željko već desetak godina nije vidio svog oca, i to se napokon i dogodilo. Otac živi sam u stanu koji mu je dodijelila opština na korištenje, i invalid je kojem je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima.
Susret između Željka i oca je bio dirljiv, praćen dugim zagrljajima i suzama. Možda će doći i dan kada će Željko ostajati i više dana u posjeti ocu, i pomagati mu. Na sami pomen ove mogućnosti, Željko je odmah oduševljeno pristao. Na ostvarenju ove ideje potrebna je koordinirana saradnja Zavoda i nadležnog Centra za socijalni rad.

Dragan je po drugi put ove godine posjetio svoju majku i očuha. Za razliku od prve posjete koja je bila neprijatna, ovaj put je Dragan dočekan srdačno, uz obećanje da će ga posjetiti.

Ovaj dan je bio radostan za naše korisnike. Tako ćemo i nastaviti.

STUDENTI FILOZOFSKOG FAKULTETA IZ NIKŠIĆA POSJETILI ZAVOD

Studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića su posjetili Zavod u okviru praktične nastave, i to u dvije grupe;

Studenti treće godine Psihologije sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, sa asistenticom na predmetu Psihologija mentalnog zdravlja Jelenom Šofranac, posjetili su Zavod 27.11, kao i studenti sa odsjeka Pedagogije, Predškolskog obrazovanja i odsjeka za Učitelje, sa profesorima Nadom Šakotić i Čedom Veljićem, 03.12.2014. godine.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj je studente detaljno upoznao sa radom ustanove.

U ovom susretu, studenti su pokazali posebno interesovanje za metodologiju rada sa korisnicima, i nakon obilaska smještajnih kapaciteta Zavoda ,i profesori i studenti su izrazili zadovoljstvo postignutim standardom.

Po njihovim riječima, ovo je bila vrlo značajna posjeta koja će im dobro doći, kako u daljem školovanju , tako i u profesionalnom radu po završetku studija. Takođe su izrazili i uvjerenje da će se ovakve posjete i ponoviti.

PRINC NIKOLA PETROVIĆ NJEGOŠ I DIREKTORKA CENTRA GABRIELLE IZ FRANCUSKE GĐA BERNADETTE GROSYEUX POSJETILI ZAVOD

Na inicijativu i lično zalaganje Princa Nikole Petrovića Njegoša, predsjednika Fondacije Petrović Njegoš, a u cilju uspostavljanja saradnje između centra Gabrielle iz Pariza i relevantnih istitucija u Crnoj Gori u oblasti proučavanja njege i postizanja većeg stepena društvene integracije osoba sa smetnjama u razvoju, u ponedeljak 01.12.2014 godine, održan je sastanak u sjedištu Fondacije ,,Petrović Njegoš'',na kom su prisustvovali;

Princ Nikola Petrović Njegoš, predjsednik Fondacije Petrović Njegoš

Gđa Bernadette Grosyeux, direktorka Centra Gabrielle

Gdin Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu

Gdin Vaselj Dušaj, direktor JU Zavoda ,,Komanski most'', sa saradnicima

Gđa Tanja Turquin Spičanović, potpredsjednica Fondacije Petrović Njegoš

Gđa Milica Perišić, generalni sekretar Fondacije Petrović Njegoš

Teme sastanka su bile ,,Upoznavanje sa radom relevantnih organizacija/institucija'' i ,, Analiza mogućnosti i predstavljanje predloga za uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje'' u okviru koje su prezentovali na nekoliko tema:

Gđa Grosyeux ;

1.Položaj osoba sa invlaiditetom u Francuskoj i politika Evropske Unije u ovoj oblasti

2.Uključivanje i uloga nevladinog sektora u ovoj oblasti - francusko iskustvo

3.Predstavljanje Centra Gabrielle: način funkcionisanja, aktivnosti, projekti, partneri, angažovanje volontera

Gdin Goran Kuševija na temu;

1. Prezentacija stanja u Crnoj Gori i djelovanja Ministarstva rada i socijalnog staranja u ovoj oblasti,uključujući kratak osvrt na položaj i ulogu nevladinih organizacija

Gdin Vaselj Dušaj na temu;

1.Predstavljanje rada i aktivnosti JU Zavoda ,,Komanski most''

Nakon završenog sastanka Princ Nikola Petrović Njegoš, zajedno sa gospođom Grosyeux, su posjetili ustanovu.

Nakon obilaska ustanove, naši gosti su izrazili zadovoljstvo postignutim kvalitetom života i rada naših korisnika, i iskazali zainteresovanost za saradnju između naše ustanove i Centra Gabrielle, što je direktor Zavoda Vaselj Dušaj sa zadovoljstvom prihvatio.

OBILJEŽENO 38 GODINA POSTOJANJA ZAVODA

Povodom 38 godina postojanja i rada, u Zavodu je održana svečanost na kojoj je prisustvovao Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković, predstavnici ambasada u Crnoj Gori, predstavnici Glavnog grada, roditelji naših korisnika, kao i prijatelji i donatori Zavoda.

Prisutne goste je pozdravio direktor Zavoda Vaselj Dušaj. Po njegovoj ocjeni Komanski most više nije kuća na kraju svijeta. Smatra da su u ustanovi, koja broji 89 zaposlenih, a od kojih je 56 u neposrednom radu sa korisnicima, stvoreni dobri uslovi života i rada, dodajući da je mnogo urađeno na zaštiti i promociji prava korisnika.

,,Danas ovdje imamo potpuno novi ambijent i daleko veće mogućnosti za 109 korisnika, koliko ih trenutno imamo na smještaju. U Zavodu zaposleni svakom korisniku pristupaju sa osjećanjem, pažnjom i toplinom''- kazao je Dušaj, a kada su planovi za unapređenje ustanove po srijedi naveo je da su vrlo ambiciozni ; ,,planiramo i otvaranje odjeljenja sa teškim oblikom autizma za koje treba izdvojiti oko 26 000 eura, a u okviru radne terapije i farmu za koke nosilje čija je finansijska konstrukcija oko 22 000 eura.''

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković precizirao je da se sada možemo pohvaliti da imamo instituciju koja je rame uz rame sa najrazvijenijim ustanovama te vrste u svijetu. Nažalost, to nije uvijek tako bilo, ali nećemo se okretati onom što je bilo, već treba da gledamo u budućnost; kako da razvijemo ovu instituciju na još bolji način, poručio je Ministar.

Bez obzira što se teži deinstitucionalizaciji, Ministar je naveo da je ovo objekat koji ćemo svakako postaviti kao jedan od prioriteta.

,,Omogućićemo uspostavljanje Evropskih standarda kada su zaposleni po srijedi'', naglasio je Ministar.

Na svečanosti upriličenoj povodom godišnjice rada Zavoda, umijeće su pokazali naši korisnici prigodnim programom.

ODRŽAN SASTANAK SA RODITELJIMA – STARATELJIMA I ČLANOVIMA PORODICA

sastanak roditelji 03112014U ponedjeljak, 03.11.2014. godine, u Zavodu je održan sastanak sa roditeljima – starateljima i članovima porodica korisnika smještaja.

Ispred centara, koji vrše starateljsku dužnost nad odredjenim brojem korisnika iz nadležnosti tih centara, prisustvovali su ispred Centara Podgorica: Nedim Pepić i Dragana Otašević, dipl. socijalni radnici, kao i Senana Bahović, dipl. psiholog.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj se zahvalio i u svojoj riječi dao detaljnu informaciju o radu ustanove, kao i o budućim aktivnostima koje su od primarnog značaja za unapređenje kvaliteta života i rada korisnika. Nakon uvodnog izlaganja direktora Zavoda Vaselja Dušaja, roditelji-staratelji su se aktivno uključivali sa svojim zapažanjima i sugestijama koje će se, po riječima Dušaja, u svakom slučaju sagledati i analizirati, i sve ono što je dobro za korisnike uključiti u naš rad.

Roditelji su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima i dali punu podršku aktivnostima koje se sprovode u Ustanovi.