Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

ZAVOD POSJETILA MINISTARKA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZORICA KOVAČEVIĆ

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, sa saradnicima direktorom Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Goranom Kuševijom i savjetnikom u Ministarstvo rada Draganom Đukanovićem,boravila je u radnoj posjeti našoj ustanovi u srijedu,15.aprila 2015.godine.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj upoznao je ministarku o trenutnim aktivnostima u Zavodu,kao i prioritetima na kojima će se fokusirati u narednom periodu u skladu sa Programom rada za ovu godinu,kao i sa posebnim akcentom na aktivnostima na transformaciji ustanove.

Direktor Zavoda je dalje istakao da su u infrastrukturnom dijelu stvoreni optimalni uslovi za boravak i rad korisnika,kao i pozitivno terapijsko okruženje.Pored toga naveo je i pojedine probleme koji se javljaju u radu,koji opterećuju poslovanje ustanove,a tiču se plaćanja visokih računa za struju u zimskom periodu.Takođe,jedan od značajnih problema je i zavodska ambulanta koja nije registrovana,istakao je direktor Dušaj i izrazio nadu da će uz pomoć resornog ministarstva uspjeti da se i taj problem riješi u najskorije vrijeme.Ministarka Kovačević izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima u radu Ustanove,kao i da će se nesebično zalagati i pružiti pomoć u realizaciji zacrtanih prioriteta,sa posebnim naglaskom za prijem doktora medicine sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme,a sve u cilju unapređenja zdravstvene zaštite korisnika,kao i da će podržati novi akt o sistematizaciji radnih mjesta.

Ministarka rada i socijalnog staranja,obišla je smještajne i radne kapacitete i u neposrednom kontaktu sa korisnicima lično se uvjerila da se mnogo postiglo na promociji i zaštiti njihovih prava, kao i na kvalitetu i obimu usluga.

ZIMOVANJE KORISNIKA – IVANOVA KORITA 2015

I ove godine u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja , 30 korisnika Zavoda provela su na zimovanju na Ivanovim koritima u periodu 02.02-09.02.2015.godine

Bio je to poseban ugođaj za korisnike, tako da su doživjeli sve čari zimskog ambijenta , sankanje,skijanje, šetnja , a druženje u večernjim satima ostaće dugo upamćeno.

Osvojeno je više diploma za ples, a posebno interesovanje i umješnost pokazali su u pravljenju maski za učešće u maskembalu.

Vođeno vaspitačima zimovanje je, kako ističu proteklo u jednom dahu, uz medjusobno uvažavanje i u potpunom redu. Ugodne trenutke sa zimovanja propratila je i televizija Prvog programa Crne Gore.

Ljubaznost domaćina , kao i uvijek ostaje samo njima svojstvena.

PONOVO SA SVOJIM PORODICAMA

 

U okviru rada na realizaciji aktivnosti iz Individualnih planova zaštite u dijelu pripadnosti porodici, 4 naša korisnika su u četvrtak 11.12.2014 godine, u pratnji vaspitača, socijalnog radnika i medicinske sestre, obišli svoje porodice. To je već nekoliko godina kontinuirana aktivnost i obaveza ustanove na jačanju veza naših korisnika sa svojim porodicama, posebno tamo gdje je interesovanje porodica za svoje najbliže gotovo bilo i prestalo. Naš je cilj da takve porodice motivišemo da posjećuju svoje najbliže, da ih ne prepuste zaboravu.

Korak po korak, takvo se stanje mijenja i ide na bolje.  
Nestao je hladan odnos porodice prema Nemanji i Mirku, sada su oni jači i snažniji. To je potvrdila i ova posjeta u kojoj je bilo zagrljaja i suza. Data su obećanja da će doći u Zavod i da će biti uz njih.

Željko već desetak godina nije vidio svog oca, i to se napokon i dogodilo. Otac živi sam u stanu koji mu je dodijelila opština na korištenje, i invalid je kojem je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima.
Susret između Željka i oca je bio dirljiv, praćen dugim zagrljajima i suzama. Možda će doći i dan kada će Željko ostajati i više dana u posjeti ocu, i pomagati mu. Na sami pomen ove mogućnosti, Željko je odmah oduševljeno pristao. Na ostvarenju ove ideje potrebna je koordinirana saradnja Zavoda i nadležnog Centra za socijalni rad.

Dragan je po drugi put ove godine posjetio svoju majku i očuha. Za razliku od prve posjete koja je bila neprijatna, ovaj put je Dragan dočekan srdačno, uz obećanje da će ga posjetiti.

Ovaj dan je bio radostan za naše korisnike. Tako ćemo i nastaviti.

STUDENTI FILOZOFSKOG FAKULTETA IZ NIKŠIĆA POSJETILI ZAVOD

Studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića su posjetili Zavod u okviru praktične nastave, i to u dvije grupe;

Studenti treće godine Psihologije sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, sa asistenticom na predmetu Psihologija mentalnog zdravlja Jelenom Šofranac, posjetili su Zavod 27.11, kao i studenti sa odsjeka Pedagogije, Predškolskog obrazovanja i odsjeka za Učitelje, sa profesorima Nadom Šakotić i Čedom Veljićem, 03.12.2014. godine.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj je studente detaljno upoznao sa radom ustanove.

U ovom susretu, studenti su pokazali posebno interesovanje za metodologiju rada sa korisnicima, i nakon obilaska smještajnih kapaciteta Zavoda ,i profesori i studenti su izrazili zadovoljstvo postignutim standardom.

Po njihovim riječima, ovo je bila vrlo značajna posjeta koja će im dobro doći, kako u daljem školovanju , tako i u profesionalnom radu po završetku studija. Takođe su izrazili i uvjerenje da će se ovakve posjete i ponoviti.

PRINC NIKOLA PETROVIĆ NJEGOŠ I DIREKTORKA CENTRA GABRIELLE IZ FRANCUSKE GĐA BERNADETTE GROSYEUX POSJETILI ZAVOD

Na inicijativu i lično zalaganje Princa Nikole Petrovića Njegoša, predsjednika Fondacije Petrović Njegoš, a u cilju uspostavljanja saradnje između centra Gabrielle iz Pariza i relevantnih istitucija u Crnoj Gori u oblasti proučavanja njege i postizanja većeg stepena društvene integracije osoba sa smetnjama u razvoju, u ponedeljak 01.12.2014 godine, održan je sastanak u sjedištu Fondacije ,,Petrović Njegoš'',na kom su prisustvovali;

Princ Nikola Petrović Njegoš, predjsednik Fondacije Petrović Njegoš

Gđa Bernadette Grosyeux, direktorka Centra Gabrielle

Gdin Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu

Gdin Vaselj Dušaj, direktor JU Zavoda ,,Komanski most'', sa saradnicima

Gđa Tanja Turquin Spičanović, potpredsjednica Fondacije Petrović Njegoš

Gđa Milica Perišić, generalni sekretar Fondacije Petrović Njegoš

Teme sastanka su bile ,,Upoznavanje sa radom relevantnih organizacija/institucija'' i ,, Analiza mogućnosti i predstavljanje predloga za uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje'' u okviru koje su prezentovali na nekoliko tema:

Gđa Grosyeux ;

1.Položaj osoba sa invlaiditetom u Francuskoj i politika Evropske Unije u ovoj oblasti

2.Uključivanje i uloga nevladinog sektora u ovoj oblasti - francusko iskustvo

3.Predstavljanje Centra Gabrielle: način funkcionisanja, aktivnosti, projekti, partneri, angažovanje volontera

Gdin Goran Kuševija na temu;

1. Prezentacija stanja u Crnoj Gori i djelovanja Ministarstva rada i socijalnog staranja u ovoj oblasti,uključujući kratak osvrt na položaj i ulogu nevladinih organizacija

Gdin Vaselj Dušaj na temu;

1.Predstavljanje rada i aktivnosti JU Zavoda ,,Komanski most''

Nakon završenog sastanka Princ Nikola Petrović Njegoš, zajedno sa gospođom Grosyeux, su posjetili ustanovu.

Nakon obilaska ustanove, naši gosti su izrazili zadovoljstvo postignutim kvalitetom života i rada naših korisnika, i iskazali zainteresovanost za saradnju između naše ustanove i Centra Gabrielle, što je direktor Zavoda Vaselj Dušaj sa zadovoljstvom prihvatio.