Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Donacije | JU Zavod "Komanski most" Podgorica, Crna Gora

Donacije

JU Zavod ,, Komanski most" je ustanova otvorena za saradnju sa svim međunarodnim i drugim organima, organizacijama i udruženjima koje mogu dati svoj doprinos da se na najbrži i najefikasniji način realizuju mnoge programske aktivnosti, a čiji je glavni cilj ostvarivanje interesa naših korisnika i obezbjeđivanje uslova za njihovo puno i aktivno učestvovanje u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi. 

Naša ustanova se zahvaljuje svim donatorima koji svojim donacijama pokažu kodeks ljudske plamenitostii himanosti.

* Za uplate iz Crne Gore donacije možete uplatiti na žiro račun CKB Banka 510000000020903831,  PIB 02016923.

* Za uplate van Crne Gore, prilikom ispunjavanja naloga iz inostranstva, pogledajte instrukcije plaćanja - instrukcije.plaćanja.pdf 

Ukoliko imate dodatnih pitanja o donacijama, prioritetnim potrebama ustanove i korisnika, budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 020/262-259, ili putem e-mail-a  zavod at t-com.metarget="_blank"

 

Unaprijed zahvalni!