Posjeta JU Centaru za socijalni rad Bijelo Polje, koji realizuje uslugu “Stanovanje uz podršku”

U okviru aktivnosti koje se realizuju kroz projekat “Institucionalna transformacija JU Zavod Komanski most – Razvoj usluge stanovanja uz podršku”, ko-finansiranog od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru grant šeme: “Podrška pružanju socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”, imali smo priliku da posjetimo JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje koji realizuje uslugu “Stanovanje uz podršku”, za mlade koji su bili korisnici Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj. Realizacijom ove usluge omogućiće se lakša integracija korisnika u zajednici. Posjeti su zajedno sa direktoricom i stručnim radnicima prisustvovali i korisnici uključeni u projekat uz poštovanje svih mjera IJZ. Cilj posjete je bliže upoznavanje korisnika sa načinom funkcionisanja same usluge, kao i razmjena iskustava, ideja, sadržaja i izazova između stručnih radnika, što je od ključnog značaja za realizaciju daljih aktivnosti u okviru projekta.

Pravljenje ukrasnih predmeta

Korisnice obožavaju vrstu zabave posvećene pravljenju ukrasnih predmeta. Tako su ovog puta neoblikovani materijali (školjke i sl.) koji omogućavaju širenje prostora mašte i kreativnosti upotrijebljeni u ukrasne svrhe. Veoma ljupkog izgleda, izrađena je kutijica i vazna od školjki, a takođe i zanimljiv crtež dekorisan na isti način, naravno, uz pomoć i asistenciju radno okupacionog terapeuta.

Obuka

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dana 15.06.2022. godine, od strane naših kolega JU Dom starih “Podgorica” organizovan je okrugli sto na temu “ Nasilje nad starim licima – vrijeme je da reagujemo” u cilju unapređenja kako znanja i vještina tako i prevencije i psiho-socijalne podrške starijim osobama sa iskustvom nasilja. Takođe, ovaj datum je značajan zbog samog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starim licima. Okruglom stolu je imala priliku da prisustvuje stručna radnica naše ustanove, gdje je zajedno sa kolegama iz Doma starih “Nikšić”, Crvenog

Svjetski dan Sunca

Kreativnim likovnim radionicama obilježili smo Svetski dan Sunca. Uz pomoc vaspitača korisnici su saznali nešto vise o Suncu i njegovom značaju ali i o načinima zaštite od sunčevog zračenja u predstojećim ljetnjim mjesecima. Bojanjem, sjeckanjem, lijepljenjem i pravljenjem Sunca od plastelina korisnici usavršavaju finu motoriku, zadržavaju pažnju i razvijaju i unapređuju koordinaciju pokreta.☀️

 

Aktivnosti korisnika

Obzirom na to da u ovo toplo vrijeme svi žudimo za osvježavajućim napicima, korisnici C paviljona su uz pomoć i instrukcije vaspitača aktivno učestvovali u realizaciji aktivnosti koja se odnosila na pripremu svježeg prirodnog soka od višanja. Za pravljenje soka korisnici su koristili voće koje raste u voćnjaku ustanove, pridržavajući se određenih pravila u procesu pripreme soka i njegove upotrebe.
Naposljetku, korisnici su zadovoljno konzumirali svježi sok.😊