Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Obilježavanje dana Zavoda

IMG cc7265e7f1a396edef498dcd32161078 VJU Zavod "Komanski most", je počeo sa radom 1976. godine, kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju. Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod „Komanski most”, je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću. Dan Zavoda je 12. novembar koji svake godine tradicionalno obilježavamo. U skladu sa novonastalim okolnostima usled prisustva korona virusa na teritoriju naše države, uzrokovala je vrijeme u kome je naša lična I društvena odgovornost na posebnom ispitu. I pored toga mi kao Ustanova ne smijemo dozvoliti da nas trenutno stanje uspori i pokoleba da ostanemo istrajni i požrtvovani u realizaciji aktivnosti koje su za naše korisnike jako značajne i čine ih srećnim i zadovoljnim. Naši korisnici sa posebnim ushićenjem iščekuju važne datume koje mi tradicionalno obilježavamo. Poštujući preporuke NKT-a i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, ove godine dan Zavoda obilježavamo na drugačiji način ulažući poseban trud da naši korisnici budu srećni i zadovoljni. Za ovaj dan praktikovali smo da pozovemo članove porodica naših korisnika, staraoce i naše prijatelje iz raznih sfera društvenog i političkog života koji nam svakodnevno pružaju neizmjernu i bezrezervnu podršku, kao i naše prijatelje iz regiona. Uz muziku i prigodan svečani ručak naši korisnici bi obilježili dan Zavoda, koji je po njihovim riječima “njihov dom, njihova kuća, gdje živi jedna velika porodica”. Ove godine smo i u postojećim okolnostima, u skromnoj porodičnoj atmosferi poštujući sve propisane mjere zajedno sa zaposlenima priredili svečani ručak za naše korisnike i kroz razgovor i muziku podjednako uživali u ovom jako važnom danu za njih, a i za nas kao Ustanovu.

„Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“

JU Zavod Komanski most od kraja februara 2020. godine implementira projekat „Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“. Usled trenutne situacije uzrokovane proglašenjem epidemije Covid 19 u našoj zemlji i promjena u radu Zavoda, došlo je i do revizije projektnih aktivnosti te su u proteklom periodu sprovođene pripremne aktivnosti. U skladu sa razvojem situacije vezane za pandemiju Covid19 aktivnosti će se dalje planirati i prilagođavati.

Pomenuti projekat sprovodi se u skladu sa novim Planom transformacije koji je donešen za naredni četvorogodišnji period. Sprovođenjem ovih aktivnosti doprinosi se procesima transformacije, deinstitucionalizacije i decentralizacije rezidencijalnih ustanova u Crnoj Gori. Cilj projekta jeste nastavak procesa transformacije Zavoda putem deinstitucionalizacije korisnika, jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku. Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Druženje korisnika

U cilju prevencije i suzbijanja negativnih posledica izolacije po korisnike, dana 25.07. organizovan je izlet kojem je prisustvovalo 15 korisnika u pratnji 11 zaposlenih koji trenutno borave u karantinu. Tokom ovog izleta poštovane su sve mjere i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela. U tom cilju birana je i destinacija te onemogućen svaki kontakt sa trećim licima. Korisnici su dan proveli na Kučkim Koritima i Zatrijepču. U ovom izuzetnom prirodnom okruženju, proveli smo lijep dan uz muziku i druženje. Za naredni period planiramo slične izlete i za druge grupe korisnika.

OBAVJEŠTENJE: ZAPOSLENI KOMANSKOG MOSTA PONOVO U KARANTINU

Zbog novonastale situacije i u cilju sprečavanja širenja drugog talasa virusa korona, Krizni štab Zavoda Komanski Most po preporuci Nacionalnog Koordinacionog tijela donio je odluku da zaposleni koji neposredno brinu o zdravlju, higijeni i ishrani korisnika budu u karantinu. Od juče, 24.06.2020.godine, prva grupa zaposlenih, njih 29 je smještena u karantinu u hotelu ,,Lovćen”. Druga grupa zaposlenih koja će nakon 15 dana ući u karantin se trenutno nalazi u kućnoj izolaciji. U cilju očuvanja bezbjednosti naših korisnika, kao i pružanja pravovremene njege i zdravstvene zaštite preduzeli smo sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti. Krizni štab ponovio je niz ranije donesenih odluka i mjera.