Posjeta Premijera Igora Lukšića JU Zavodu "Komanski most"

Posjeta Predsjednika Vlade Crne Gore g - dina Mila Đukanović JU Zavodu " Komanski most " - Podgorica

Posjeta ministra rada i socijalnog staranja dr Suada Numanovića, Ombudsmana Crne Gore i članova Odbora za ljudska prava JU Zavodu “Komanski most” u Podgorici

 

Rekonstruisani paviljon ''A'' za odrasle korisnike