Obilježavanje dana Zavoda

IMG cc7265e7f1a396edef498dcd32161078 VJU Zavod "Komanski most", je počeo sa radom 1976. godine, kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju. Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod „Komanski most”, je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću. Dan Zavoda je 12. novembar koji svake godine tradicionalno obilježavamo. U skladu sa novonastalim okolnostima usled prisustva korona virusa na teritoriju naše države, uzrokovala je vrijeme u kome je naša lična I društvena odgovornost na posebnom ispitu. I pored toga mi kao Ustanova ne smijemo dozvoliti da nas trenutno stanje uspori i pokoleba da ostanemo istrajni i požrtvovani u realizaciji aktivnosti koje su za naše korisnike jako značajne i čine ih srećnim i zadovoljnim. Naši korisnici sa posebnim ushićenjem iščekuju važne datume koje mi tradicionalno obilježavamo. Poštujući preporuke NKT-a i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, ove godine dan Zavoda obilježavamo na drugačiji način ulažući poseban trud da naši korisnici budu srećni i zadovoljni. Za ovaj dan praktikovali smo da pozovemo članove porodica naših korisnika, staraoce i naše prijatelje iz raznih sfera društvenog i političkog života koji nam svakodnevno pružaju neizmjernu i bezrezervnu podršku, kao i naše prijatelje iz regiona. Uz muziku i prigodan svečani ručak naši korisnici bi obilježili dan Zavoda, koji je po njihovim riječima “njihov dom, njihova kuća, gdje živi jedna velika porodica”. Ove godine smo i u postojećim okolnostima, u skromnoj porodičnoj atmosferi poštujući sve propisane mjere zajedno sa zaposlenima priredili svečani ručak za naše korisnike i kroz razgovor i muziku podjednako uživali u ovom jako važnom danu za njih, a i za nas kao Ustanovu.