Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekat | JU Zavod "Komanski most" Podgorica, Crna Gora
Img 4d8a4da3877402b0f0f1410797a97591 v

Projekat

Projekat

JU Zavod “ Komanski most” u skladu sa sve obuhvatnim procesom reforme sistema socijalne i dječije zaštite ušla je u proces transformacije ka decentralizaciji i deinstitucionalizaciji. Proces transformacije sprovodi se na osnovu ciljeva i aktivnosti postavljenim Planom transformacije JU Zavod “ Komanski most” za period 2020-2024 godine. U cilju smanjenja broja korisnika usluge  smještaja te razvoja usluge podrške za život u zajednici - stanovanje iz podršku JU Zavod “ Komanski most” od 20.02.2020 godine, realizovala je projekat “ Institucionalna transformacija JU Zavod Komanski most - Razvoj usluge stanovanje uz podršku”. Glavni cilj ovog projekta bio je nastavak procesa deinstitucionalizacije i transformacije ustanove kroz razvoj usluge stanovanje uz podršku. Specifični ciljevi projekta bili su prelazak odredjenog broja korisnika sa usluge smještaja u uslugu stanovanja uz podršku, razvoj usluge stanovanja uz podršku u otvorenoj zajednici i jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika u pružanju usluga u otvorenoj zajednici.