Organi upravljanja JU Zavod "Komanski most" - Podgorica

I  Upravni odbor JU Zavod “ Komanski most ” - Podgorica

Predsjednik:

GORAN MIŠKOVIĆ, predstavnik osnivača


Članovi:

JOVANA RADIFKOVIĆ, predstavnik osnivača

MARINA BEĆIROVIĆ, predstavnik korisnika
 

 

II  Direktorica JU Zavod “ Komanski most ” - Podgorica

NEDA VUKOTIĆ, direktorica