Realizacija aktivnosti

U okviru pripremne jedinice paviljona "C" a u sklopu projekta " Institucionalna transformacija JU Zavod ,,Komanski most"- razvoj usluge stanovanje uz podršku", danas je realizovana jedna od aktivnosti u vezi sa obukom životnih vještina korisnika. Uz nadzor stručnog tima ustanove korisnici su pravili krofne.