slajd01.jpg
slajd04.jpg
slajd02.jpg
slajd03.jpg
previous arrow
next arrow

Obuka

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dana 15.06.2022. godine, od strane naših kolega JU Dom starih “Podgorica” organizovan je okrugli sto na temu “ Nasilje nad starim licima – vrijeme je da reagujemo” u cilju unapređenja kako znanja i vještina tako i prevencije i psiho-socijalne podrške starijim osobama sa iskustvom nasilja. Takođe, ovaj datum je značajan zbog samog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starim licima. Okruglom stolu je imala priliku da prisustvuje stručna radnica naše ustanove, gdje je zajedno sa kolegama iz Doma starih “Nikšić”, Crvenog