Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Posjeta Manastiru Ostrog

I ove godine, tačnije 30.04.2018. godine 25 naših korisnika, uz pratnju zaposlenih posjetili su manastir Ostrog.

Noseći se željom za ponovnom posjetom,koju je direktor zavoda prenio ocu Romanu uz čiju je blagonaklonost omogućena posjeta.Ponovila su se sjećanja sa prošlogodišnje posjete,i u tišini i smirenosti korisnici su prilazili svecu.Nakon obilaska manastirskog kompleksa i nezaboravne šetnje kroz stoljetna stabla Ostroške gore,starešinstvo manastira je pripremilo ručak za korisnike.Direktor zavoda Vaselj Dušaj se najsrdačnije zahvaljuje starešinstvu manastira na srdačnom dočeku, ističući da će se naši korisnici uvjek rado vraćati Ostroškoj svetinji.

Obuka po akreditovanom programu “Stanovanje uz podršku-teorijski i praktični aspekti pružanja usluge”

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se poslednjih godina sprovodi u Crnoj Gori, JU Zavod „Komanski most“ čiji je cilj ostvarivanje interesa osoba s intelektualnim invaliditetom i obezbjeđivanje uslova za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života, prepoznao je važnost pokretanja procesa deinstitucionalizacije na nivou svoje ustanove.
Uslugu Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim invaliditetom direktor, rukovodilac i stručni tim Zavoda prepoznali su kao najbolju alternativu institucionalnom tipu zbrinjavanja ovih osoba. Ova usluga se pruža u otvorenoj sredini i podrazumijeva socijalno uključivanje i potpunu integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u društvo u skladu sa načelima inkluzije i pravom na život u zajednici. Osnovne aktivnosti koje se realizuju u usluzi Stanovanje uz podršku su usmjerene na: podizanje praktičnih, kognitivnih i socijalnih kompetencija korisnika, razvoj komunikacijskih i drugih vještina potrebnih za život u zajednici, podršku u razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti, kao i podršku za zadovoljenje socijalnih, kulturno-zabavnih, sportskih i drugih potreba ove populacije.
Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda je organizacija koja je prva u Srbiji pokrenula ovu uslugu još 2004.g. Svoje višegodišnje iskustvo u realizaciji ove usluge trenerski tim API Srbije u sastavu: dr Dragomir Lukić, mr Jadranka Šujak, Duška Stojisavljević, Katarina Tadić i Tijana Jovanović, prenio je zaposlenima Zavoda “Komanski most” tokom obuke po akreditovanom programu ''Stanovanje uz podršku – teorijski i praktični aspekti pružanja usluge". Šestodnevni trening je održan u periodu od 23.-28.aprila 2018.g. u Podgorici.
Obuku je obilježila dobra komunikacija i aktivno učešće zaposlenih, koji su pokazali veliko interesovanje za praktične aspekte pružanja usluge. Pohađanje ove obuke zaposlenima će sa jedne strane obezbijediti sertifikate potrebne za rad u okviru ove usluge, a sa druge strane neophodne vještine i znanja za uspiješno pokretanje i realizaciju usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Rotaract klub Podgorica uručio donaciju Zavodu

rotaract 210318Veliki zahvalnost za značajnu donaciju dugujemo Rotaract clubu I predsjedniku Dušanu Velimiroviću koji je 16.03.2016. prisustvovao darivanju ovako važne pomoći za naš Zavod I zaposlene koji će zasigurno imati velike koriste od iste. Projektor kao nezamjenljivi dio rada prilikom različitih vrsta edukacije stručnih radnika neophodno je oruđe angažovanih profesionalaca. Takođe, freza za aktivnosti koje se planiraju u cilju aplikativnijeg korišćenja zavodskog prostora nešto jebez čega se ne može adekvatno ući u process predviđenog progresa. Da bi plan zdravstvene zaštite bio potpuniji, potreba za pouzdanim medicinskim pomagalima je neupitna, te smo veoma zahvalni za donirani materijal.
Posebno smo ponosni na pohvale koje smo za naš rad dobili od predsjednika gospodina Velimirovića, a koje se odnose na najvažniji, humani aspect djelovanja svih nas u JU Zavod Komanski most.
Nadamo se da će se naše druženje ovim i sličnim posjetama nastaviti u budućem periodu, i da ćemo našim zalaganjem biti veliki učesnik u povećanju produktivnosti naše komunikacije.
Direktor Zavoda Vaselj Dušaj se nasrdasčnije zahvalio g-dinu Velimiroviću na humanom gestu, koji zavređuje duboko poštovanje.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, održali sastanak sa predstavnicuma JU Zavod „Komanski most“

050318 1853 Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja genaralni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija i samostalna savjetnioca Vesna Cimbaljević, predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, direktor Drago Spaić i samostalna savjetnica, Violeta Mrkić održali su sastanak sa predstavnicuma JU Zavod „Komanski most“, dana 05. marta 2018. godine.

JU Zavod „Komanski most“ je ustanova socijalne zaštite gdje trenutno boravi 114 korisnika iz svih krajeva Crne Gore i zemalja okruženja. Prateći preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i izvještaja CTP komisije Savjeta Evrope preduzimaju se aktivnosti da se u ustanovama kao što je Komanski most smještaju korisnici za čiji smještaj su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji ovih preporuka i nastavku procesa deinstitucionalizacije korisnika iz ustanova.

S tim u vezi dogovoreni su dalji koraci i donijeti sljedeći zaključci koji se odnose na: realizaciju aktivnosti predviđenih Planom transformacije JU Zavod „Komanski most“; inteziviranje inicijativa za preispitivanje poslovne sposobnosti korisnika smještenih ustanovi; neophodnosti razvijanja usluge stanovanja uz podršku; neophodnosti realizacije obuke namijenjene stručnim radnicima u JU Zavod „Komanski most“ u cilju pripreme korisnika za korišćenje usluge stanovanje uz podršku; neophodnosti revidiranja individualnih planova rada sa korisnicima po potrebi; neophodnosti održavanja sastanaka sa stručnim radnicima centra za socijalni rad najmanje jednom mjesečno i uspostavljanju licenciranja pružaoca usluga.

U JU ZAVOD “KOMANSKI MOST” U PODGORICI IZVEDENA SATIRIČNA KOMEDIJA “ČOVJEK ZA SVE” POZORIŠNOG DRUŠTVA “DIVAN” – PETNJICA, U PRODUKCIJI CENTRA ZA KULTURU PETNJICA

Mladi amaterski ansambl Pozorišnog društva „Divan” iz Petnjice, u produkciji Centra za kulturu iz Petnjice, nakon premijere satirične komedije “Čovjek za sve”, po tekstu i režiji dr Dragana Koprivice, izveo je prvu reprizu u humanitarne svrhe u Podgorici, u JU Zavod “Komanski most”, u petak, 9. februara, u 11 časova.

Korisnici Zavoda su spontano i na lijep način prihvatili ovu satiričnu komediju, uz puno smijeha i dobrog raspoloženja. Osoblje Zavoda, sa direktorom Vaseljem Dušajem, ocijenilo je da je dolazak mladih pozorišnih amatera iz Petnjice sa komedijom Koprivice razgalio sve prisutne, i uljepšao dan korisnicima Zavoda na Komanskom mostu, kao i osoblju ove humanitarne ustanove. Pritom je istakao da se na Komanskom mostu periodično organizuju i drugi kulturni sadržaji za korisnike ovog Zavoda, muzički, dramski i drugi.

Petnjički ansambl čine učenici Osnovne i Srednje mješovite škole: Maja Ramdedović, Ajla Muratović, Almina Ličina, Hana Muratović, Elza Ramčilović, Mirela Popara, Selma Popara, Samra Ličina, Ajša Šabotić, Zana Adrović, Rafet Smailović, Amar Kočan, Elmin Kočan, Leon Hodžić, Dado Kršić, Adam Korać i Adin Šabotić.

Glavnu ulogu u dramskom projektu, monodrami, koja prerasta u satiričnu grotesku s više likova, u funkciji kolektiva naspram otuđenog pojedinca, igra Emir Muratović, koji je na prošlogodišnjem, 47. Festivalu dramskih amatera u Bijelom Polju nagrađen od strane Žirija za glumačko ostvarenje.

Koprivica je ovim dramskim projektom htio da pruži novu priliku Emiru Muratoviću, i pomogne Petnjici da formira svoj stalni dramski ansambl, koji bi ovaj mali grad predstavljao na pozorišnoj amaterskoj mapi Crne Gore.

U ovoj satiričnoj komediji se razobličuje mitomanija s naših prostora i osvjetljavaju arhetipske slike likova u raznim profesijama savremenog i alijeniranog društva. Nakon izvođenja u Podgorici mladi amaterski ansambl će nastupati i u drugim crnogorskim gradovima, a predstava će biti prijavljena i za Festival dramskih amatera Crne Gore, koji se tradicionalno svake godine održava u junu u Bijelom Polju.

Nakon izvođenja predstave “Čovjek za sve” mladih iz Petnjice, Koprivica je obećao da će opet doći u Zavod “Komanski most”, sljedećeg puta s muzičkim programom i aforizmima.