Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JU Zavod "Komanski most" Podgorica, Crna Gora

O nama

JU Zavod "Komanski most", je počeo sa radom  1976. godine, kao ustanova za djecu i omladinu sa  umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju.

 Postepeno se broj djece u Zavodu smanjivao, tako da je Zavod prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju zbog mentalnih teškoća, ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju.

Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod »Komanski most«,  je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću .

Dan Zavoda je 12. novembar koji se obilježava svake godine.

Djelatnost Zavoda, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, obuhvata: zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu.


Poslednje novosti

Img 0bc7bab4ceee3ec9940d2c858d5d1c56 v

- direktorica Vukotić Neda

Djelatnost Zavoda, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, obuhvata: zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu...
 


Galerija